METODA ONE BRAIN
Pár slov o kineziologické metodě

Příčinou nemocí a stresů je nerovnováha v organismu, která se nejprve projeví v emocionální a psychické oblasti a následně, pokud příčina nerovnováhy (např. neřešené partnerské problémy, hněv, smutek, mrzutost, pocit viny a lítostivost, u dětí často strach z trestu, problémy ve škole apod.) není odstraněna, vede k projevům nemoci. Názorným příkladem jsou chřipková období, kdy přestože jsme všichni ohrožováni viry, onemocní jen asi 10 % populace.

Náš mozek je rozdělen na dvě hlavní části – levou a pravou hemisféru, které jsou navzájem propojeny. Ideální situace nastává tehdy, když spolu levá a pravá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Pak jsme psychicky, emocionálně a následně i fyzicky v rovnováze. Levá hemisféra odpovídá za naše reakce související s logikou, jako je čtení, psaní, počítání, vědomí času, analýza, racionální posuzování… zatímco v pravé hemisféře je sídlo naší kreativity, čichu, emocí, empatie, intuice, vnímání věcí v kontextu, citu pro hudbu, symboliku…

Metoda "One Brain" uvolní stres tak, že bez hypnózy pomocí svalového testu na rukou, umožňuje nahlédnout do situace, kdy naše potíže vznikly. Pomůže nám pochopit tehdejší situaci a její spojitost se situací současnou. Tak můžeme uvolnit hluboko usazené negativní emoce a podívat se na svůj problém z jiného, pozitivnějšího úhlu pohledu. Nalezení bloku v toku energie, způsobené stresem, který se „zapsal“ do paměti buněk v organismu a jeho následné odstranění, pomáhá obnovit vytoužený stav rovnováhy.

Metoda "One Brain" využívá i starých čínských poznatků o meridiánech - jakýchsi drahách, po nichž v těle proudí energie. Každý sval a orgán je spojen s některým meridiánem. Nedostatek nebo přebytek energie rovněž vyvolá nerovnováhu, kterou lze vhodnými technikami poměrně rychle, jemně a účinně odstranit. Pro tyto účely, tedy pro nalezení bloku v toku energie a následně pro nalezení vhodné metody pro jeho odstranění, slouží svalový test. Negativní emoce při testování sval oslabují, při pozitivní emoci zůstává sval pevný.

Pomocí metody "One Brain" se můžeme dostat k příčině problému nebo nemoci. Proč se právě tento problém objevil a kdy vznikl? Často je to dětství, porod nebo dokonce předporodní období. Pochopení příčiny a její odblokování umožní výrazně zmírnit potíže, mnohdy i zbavit se letitých omezení, například alergií, astmatu, závislostí, fobií, dyslexií, koktání a zadrhávání v řeči, nesoustředění, malé sebevědomí, nespavost, bolesti hlavy, tréma… apod.

Kineziologické odblokování trvá přibližně 60-90 minut.

 

Krátce z historie

Kineziologie je v překladu vlastně nauka o pohybu. Vypracoval ji v 60.letech dr.Goodheard v USA, na základě teorie, že na stresové situace reaguje tělo poklesem svalového napětí.

Každý z nás někdy zažil:... „raději si sedni, musím ti říct něco hrozného“ - svalové napětí v těle při špatné zprávě ochabne… Tuto skutečnost použil dr.Goodheard k vypracování celého systému svalového testování našeho organismu. Postupem času vzniklo několik odvětví kineziologie, z nichž u nás je rozšířená metoda One Brain (Jednotný mozek).

Tuto metodu rozvinuli a obohatili o další postupy mnozí psychoterapeuti, jako např. dr.Daniel Whiteside a lektorka Carol Honz ji jako první zavedla také v České republice. V současné době má lektorské oprávnění pro metodu One Brain celá řada českých odborníků.

 

 

 

Při nesprávné komunikaci levé a pravé hemisféry mozku se projevuje dyslexie,dysgrafie, nebo obtíže s vyjadřováním. Jistě znáte sami řadu dospělých lidí, kteří si pletou levou a pravou ruku – typický projev dyslexie, nebo kteří i ve známém městě zabloudí. Postižení mají často vysokou inteligenci, ale přesto jim dělá problémy naučit se číst nebo psát, protože je k tomu třeba zapojit současně obě poloviny mozku, jejichž komunikace je zablokována v důsledku stresu, vzniklého např. při porodu nebo při jiné traumatické události.

Typickým příkladem člověka užívajícího převážně pravou hemisféru při řízení auta byl herec Hrušínský v roli lékaře, který havaroval, protože se „kochal“. Naopak řidič, který užívá při řízení převážně levou hemisféru, jede sice podle předpisů, ale neumí reagovat na nepředvídatelné situace a mnohdy brzdí provoz. Řidič užívající rovnoměrně funkce celého mozku jede podle pravidel, dokáže však předvídat nečekané situace a včas „uhnout“ neukázněným účastníkům provozu.

O nerovnováze v oblasti mozku rovněž svědčí nadměrná fyzická aktivita dětí. Dítě reaguje rychleji, než logicky zpracuje informaci – „zlobí“. Časté jsou problémy s páteří nebo s jinou částí těla, kde dojde ke svalovému zatuhnutí a v důsledku toho k bolestem. Dosažením rovnováhy, mnohdy ve velmi krátké době, bolest odezní, protože odstraníme její psychickou i fyzickou příčinu pomocí určitých dotyků a pohybů, ale hlavně odblokováním emoce, která způsobila tento problém a je  jeho příčinou. Řada závislostí (kouření, alkohol,drogy) a fóbií (strach z lékaře, zkoušky, z malého nebo naopak velkého prostoru…) má své kořeny v dětství a v emoční bolesti, kterou jsme někdy dávno prožili a ani si jí možná nepamatujeme, ale kterou se možná snažíme jaksi vytěsnit tímto nevhodným způsobem.

 

Účinná je i pomoc lidem, kteří přišli o někoho blízkého úmrtím nebo rozchodem a rovněž jim může tato metoda pomoci vyrovnat se se ztrátou a najít nový smysl života a způsob,  jak žít dál. Také lidé, kteří ztratili zaměstnání a jejich strach a nízké sebevědomí jim brání, aby byli úspěšní při hledání jiného. Platí zásada, že čeho se bojíme, to přitahujeme a pokud si toto uvědomíme a oprostíme se od strachu, snáz dosáhneme svých cílů. Bohužel mnohdy rodiče nevědomky brání v budoucím úspěchu svým dětem výroky typu „nic z tebe nebude“, nebo „žádný kluk se na tebe ani nepodívá, když se budeš takhle chovat“ apod. I když to děti navenek odmítnou,  jejich podvědomí mnohdy tuto informaci přijme a negativní předpověď se k našemu smutku a lítosti naplní.

 

 

Nejčastější problémy:

 

Při řešení partnerských problémů je důležité rozeznat, jaký typ osobnosti každý z partnerů představuje a jaké chování je pro tento typ běžné.

 

Problémů, které pomáhá metoda "One Brain" řešit, je skutečně hodně. Důležitý je ovšem aktivní přístup klienta, který by měl být opravdu ochoten na svém problému pracovat. Mnozí lidé nemoc nebo negativní emoci potřebují k tomu, aby díky ní například ovládali své blízké, nebo i z jiných důvodů. Pak chodí od lékaře k lékaři, zkouší různé alternativní metody a přesto nemoc neustupuje.

Důležité vždy je, zda má klient ke svému problému aktivní přístup a zda má upřímnou touhu jej vyřešit. Náprava obtíží, hlavně u zdravotních problémů, někdy vyžaduje delší čas a hodně trpělivosti.

Odstraňování starých bloků je možné přirovnat k loupání cibule – vrstvu po vrstvě se postupně dostáváme k jádru problému. Hlavní práci ovšem na sobě musí vykonat klient, kterému kineziologické odblokování pomůže najít podstatu a příčinu potíží a cestu, jak z nich ven.

MmJmY