Úvod »Co jsou Bachovy květové esence

Co jsou Bachovy květové esence

Co je to Bachova květová terapie?

„Tento systém léčení je tím nejdokonalejším, jaký kdy byl lidstvu v jeho živoucí paměti dán.“  (MUDr. Edward Bach, kniha Dvanáct léčitelů)

Bachovy květové esence pomáhají člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu. Květové esence  pomáhají uvolnit zablokovanou  životní energii a uvést ji opět do pohybu.  Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům. 

MUDr. Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace.

Esence jsou čistě přírodní, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolena esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle MUDr. Bacha podléhají tzv. vyššímu “uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

Užívání Bachových květových esencí
Přírodovědecké a zcela uspokojující vysvětlení toho, jak Bachovy květy působí, do nynějška neexistuje. Léčba pomocí Bachových květových esencí nemá kontraindikací. Esence může užívat jak čerstvě narozené miminko, tak i jeho maminka, starý člověk, těhotná žena, člověk účastnící se jakékoliv terapie. Bachovy květové esence se užívají podle aktuální potřeby. Lidé, kteří pečují o nemocné či blízké v těžkých stavech, aby lépe přijali onu těžkou situaci a kdokoliv další - člověk před i po operaci, před zkouškou, při životních změnách.. Nelze se jimi předávkovat, ani si na ně vytvořit škodlivý návyk. Bachovy květové esence mohou užívat i zvířata např. po prodělaném stresu (petardy kolem svátků, leknutí), chirurgickém zákroku, změnách. 

Jak vybírat Bachovy esence pro sebe?
Tato otázka zahajuje intenzivní proces, ve kterém se člověk setkává se sebou samým. Rozpoznávat své vlastní emoce, zážitky, prožitky a negativní vlastnosti je základem pro určení té pravé esence, která ve Vás rozezní a odbourá zablokovanou část energie a otevře Vaše vnitřní vědomí vyšším vibracím. Úspěšnost spočívá především ve Vaší vlastní otevřenosti k sobě samému, k ochotě převzít zodpovědnost za vlastní zdravotní stav. Není to lehká práce, ale nevyžaduje od Vás žádné vědecké znalosti a informace. Pokud je pro Vás těžké určit ty správné negativní pocity, může Vám pomoci spolupráce s někým, kdo vás dobře zná, Váš partner, přítel, blízký člen rodiny. Jak užívat Bachovy esence? Krátkodobě: nakapejte 2 kapky Vámi zvolené esence (nebo Rescue Remedy) do sklenky s minerální vodou nebo jiným nápojem (nepoužívejte destilovanou vodu - je to mrtvá, bez energie). Upíjejte po douškách každých 3 - 5 minut, dokud se Vaše pocity a nálady neutiší. Bachovy květové esence je možné kapat i do teplých nápojů. Dlouhodobě: používají se ředěné. Standardní ředění je 2 kapky na 30 ml to znamená, že člověk nakape 2 kapky ze zásobní lahvičky do 30 ml lahvičky s vodou a tak si vytvoříte užívací lahvičku.

Případně lze esence přijímat také nerozředěné přímo na jazyk, potírat jimi rty, spánky, anebo vnitřní stranu zápěstí.


MzRjMT