Úvod »Krizové esence

Krizové esence

Jsou nejznámější a nejrozšířenější kombinací Bachových květových esencí.Jak už z jejich názvu vyplývá, dají se použít ve všech krizových a šokových situacích. Přičemž pod pojmem šok nebo krize rozumíme všechno, co narušuje náš energetický systém, například stavy rozčilení, paniky, úzkosti, strachu..

Přinášejí úlevu, vnitřní klid a harmonii v následujících situacích:
• šok, panika, nervové zhroucení, hádka, stres, pocit zoufalství, duševní zmatek
• strach ze zkoušek, nepříjemného rozhovoru, z cestování, z návštěvy lékaře, z uzavřeného prostoru, strach z výšek.. 
• před i po operaci, u porodu
• při nespavosti, nočních děsivých snech (také u dětí)


Krizové esence obsahují:

Cherry Plum (Slíva třešňová) při strachu ze ztráty kontroly, při hluboké beznaději a z toho vznikající panice

Clematis (Bílá lesní réva) při stavech slabosti a mdlobách, které mohou nastat v těžkých  a vypjatých s situacích

Impatiens (Netýkavka žláznatá) při vnitřním neklidu, stresu a napětí

Rock Rose (Devaterník penízkovitý) při stavech vedoucích k panice a přehnaným reakcím

Star of Betlehem (Snědek okoličnatý) při šoku, leknutí, zděšení

Krizové esence podporují v těle člověka sebeléčivé síly, které se snižují právě prožívaným traumatem, vnitřním neklidem, strachem a úzkostí. Škála situací, ve kterých je vhodné tyto produkty používat je skutečně široká.

 

 NTgwNjI0N